لنف ادم بعد از جراحی سینه

لنف ادم چیست؟

لنف ادم  تورمی است که درا ثر تجمع مایع سرشار ا ز لنف در بخشی از بدن ایجا د می شود اگر غددلنفاوی درزیر بغل شما با جراحی وپرتودرمانی،درمان شده است در معرض ابتلا به تورم دست در طرف جراحی شده قرار دارید. لنف ادم ممکن است بلافاصله بعدا زعمل جراحی(بصورت گذرا)،در عرض چند ماه  ودو یا حتی ٢٠سال بعد از درمان اولیه بروز کند. بروز لنف ادم می تواند موجب درد، سنگینی عضو،عفونتهای مکرر در پوست گردد.

برای جلوگیری از لنف ادم :

نکات مهمی که بیما رمیتوا ندبرای پیشگیری وکنترل وتورم لنفی دهد عبارتند از:

۱- در هر زمان ممکن،بازوی خود را درسطح بالاتر از سطح قلب قرار دهید.

٢- در موقع استراحت،عضو را به حالت آویزان قرار ندهید.

٣- از دا ن حرکا ت چرخشی نا گها نی در ناحیه شا نه خودداری کنید.

٤- از عوامل ایجاد کننده عفونت و هر گونه صدمه در عضو پرهیز کنید:

·  ازکوفتگی، سوختگی وبریدگی دست جلوگیری کنید.

·   هنگام انجام کارهای خانه،کار با شوینده های قوی  از دستکش استفا ده کنید.

·  هنگام باغبا نی از دستکش ولباسهای آستین بلند استفاده کنید.

·  برای اصلاح موهای زیر بغل ازریش تراش برقی یا پودر موبر استفاده نمائید.

·  هنگا م  تزریق،خونگیری وواکسینا سیون از درمانگر بخواهید این کا ر ر درطرف دیگر بدنتا ن انجام دهد.

·  مواظب گزش زنبورو دیگرحشرات  باشید .

· هنگام حمام کردن وانجام شستشو دست را بیش از حد گرم نکنید.

٥-با  رعایت موارد زیر از وارد آمدن فشار به عضو جلوگیری کنید.

·   ازجواهرات یا لباسها ئی که برای دست آسیب دیده تنگ هستند استفاده نکنید.

· از عضو مبتلا فشار خون گرفته نشود.

·  کیف خود را برروی شا نه یا آ رنج طرف مقابل بیاویزید.

·   از پیچ خوردگی دست جلوگیری کنید.

·  دست آسیب دیده را زیاد خسته نکنید.

·  ازسینه بند به اندازه مناسب استفا ده کنید.

· از باند کشی و آستین های کشی نامنا سب  استفاده نکنید.

٦- وزن خود را در حد متعادل نگه دارید:

· از رژیم غذائی متعا دل طبق دستور مشاورین تغذیه استفا ده کنید.

· روزانه پیاده روی نمائید.

٧- حرکات مربوط به تخلیه لنف را زیر نظر متخصصین  بطور منظم  انجام دهید.

٨- در فواصل منظم جهت ویزیت به پزشک مراجعه نمائید.

۹- عضو مبتلا را از نظر افزایش اندازه مرتبا بررسی کنید

١٠-به علائم عفونت توجه کنید:

· قرمزی ، درد، گرمی ، تورم ، تب ومشاهده هر علامت مشکوک ، پزشک را در جریان بگذارید.

  مراقبتهای ویژه پوست:

· سعی کنید دستتان را تمیز نگه دارید.

·  برای جلوگیری از خشک شدن پوست از محلولهای نرم کننده استفاده کنید.

· از زخمها وخراشیدگی ها مراقبت به عمل آورید.

کتابخانه سلامت: