دکتر محمد میناکاری

فوق تخصص گوارش

آدرس: 
خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، مجتمع زرین ، طیقه سوم
تلفن: 
03132364871