پیشگیری و درمان زخم پای دیابتی

  1. از پوشیدن جوراب تنگ ، گشاد ، ساق بلند و دارای کش تنگ خودداری شود .
  2. از پوشیدن کفش تنگ خودداری کنید .
  3. قبل از پوشیدن کفش درون آن را به دقت بازبینی نمایید .
  4. در هنگام راه رفتن در منزل و حتی بر روی فرش نیز از دمپایی استفاده کنید .
  5. روزانه چند بار پاها و لای انگشتان را به دقت تمیز کنید سپس با حوله سفید رنگ خشک نمایید .
  6. کف پاها را روزانه با آینه بازبینی نمایید .
  7. در صورت وجود هر گونه زخم آن را تمیز نگاه داشته و به پزشک خود مراجعه کنید .
  8. قند خون خود را در محدوده طبیعی حفظ کنید .
  9. پوست پاها را با کرم مرطوب کننده چرب کنید .