لوپوس

    در حالت طبیعی سیستم دفاعی بدن عوامل خارجی مثل میکروب ها و ویروس ها را در هنگام ورود به بدن شناسایی کرده و از بین می برد. اگر سیستم ایمنی فرد بیمار باشد بطور مثال در اثر عوامل ارثی، قادر به تشخیص خودی از غیرخودی نباشد و  بافت های بدن خود شخص را مورد حمله قرار دهد باعث آسیب بافتی می شود به چنین بیماریهایی خود ایمنی می گویند. در این بیماران اعضای مختلف بدن مانند قلب، کلیه، پوست، مفاصل و شش ها مورد حمله سیستم دفاعی بدن قرار می گیرند.

    این بیماری در خانم ها 8برابر آقایان است و غالباً در سنین 20 تا 30 سالگی مشاهده می شود.

    علائم بالینی لوپوس:

    ضعف - تب