عفونت دستگاه ادراری در خانم ها

  عفونت هاي دستگاه ادراري در اثر ميکروارگانيسم هاي بيماري زا در مجاري ادراري ايجاد مي شود، که مجاري ادراري شامل:

  کليه ها

  حالبها

  مثانه

  پيشابراه

  همه اين قسمتها و يا فقط قسمتي از مجاري ادراري مي تواند عفوني شود.عفونت درمان نشده مي تواند باعث ورود عفونت به خون شود و عفونت خونی ایجاد کند.

  عفونت ادراری چگونه اتفاق می افتد:

  عفونت مجاری ادراری بوسيله باکتريها ايجاد می شود.اين باکتريها می توانند باعث:

  -عفونت کليه ها (پيلونفريت)

  تومور کلیه

  تومورهای کلیه

  مقدمه:

  تومورهای بدخیم کلیه، در حدود 3٪ از کل سرطانها را شامل می شود. شایعترین نوع تومور كلیه «آدنوكارسینوم» سلولهاي كلیه است كه 58 درصد كل تومورهاي كلیوي را به خود اختصاص مي دهد. از نظر جنسی مردان دو برابر زنان به آن مبتلا می شوند و بندرت قبل از سن 30 سالگی اتفاق می افتد و اغلب در سنین 50 تا 70 سالگی اتفاق می افتد.

  این تومورها به طور اولیه به ریه ها، استخوان، كبد، مغز و كلیه طرف مقابل متاستاز مي دهند و یك سوم بیماران در زمان تشخیص دچار متاستاز شده اند.