پسوریازیس

     پسوریازیس یک بیماری شایع پوستی است که چرخه زندگی سلول های پوستی را بهم می زند. پسوریازیس با افزایش سرعت ساخت سلول بر سطح پوست باعث به وجود آمدن تکه های نقره ای ضخیم، خارش دار، خشک و یا تکه عای قرمز که گاهی اوقات دردناک هم هستند می شوند. نقاط درگیر بیشتر اطراف پوست سر، آرنج و زانو می باشد. این بیماری بیشتر آزاردهنده است اما در بعضی افراد با ورم مفاصل همراه است که باعث از کارافتادگی می شود.

    علایم:

    1 تکه های قرمز روی پوست که با فلس های نقره ای پوشیده شده است.

    2 نقاط کوچک پوسته پوسته شده است.