تکرر ادرار در کودکان

  تکرر ادرار lمشکلی شایع است که اغلب اوقات برای بچه های 4-5 ساله اتفاق می افتد، اما نکاتی که شما می بایست در ارزیابی اولیه خود  توجه داشته باشید این است که:

  • کودک شما نباید هنگام دفع ادرار درد داشته باشد.
  • کودک شما نباید در طول روز خودش را خیس کند.
  • کودک شما نباید بیش از اندازه مایعات بنوشد.
  • کودک شما می بایست قبال تعلیم توالت رفتن را داشته است.

  علت چیست؟