دکتر پیام توکلی

    دندان پزشک متخصص آسیب شناسی دهان

    آدرس: 
    خیابان چهار باغ بالا ، نبش کوچه کاویان ، مجتمع پزشکی پارسیان
    تلفن: 
    03136254571