دکتر سوسن صادقیان

  دندان پزشک متخصص ارتودنسی

  آدرس: 
  خیابان چهار باغ بالا ، نبش کوچه کاویان ، مجتمع پزشکی پارسیان
  تلفن: 
  03136240198  دکتر مهدی رفیعی

  دندان پزشک متخصص ارتودنسی

  آدرس: 
  خیابان توحید میانی ، طبقه فوقانی پاسارگاد ، ساختمان نگار 1
  تلفن: 
  03136260223-03136260224