دکتر نازی باجغلی

  دندان پزشک متخصص ترمیمی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
  تلفن: 
  03132208139  دکتر مهرداد کاظمیان

  دندان پزشک متخصص ترمیمی

  آدرس: 
  خیابان توحید میانی ، طبقه فوقانی پاسارگاد ، ساختمان نگار 1
  تلفن: 
  03136253556-03136253552