دکتر احمد بیات

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار

آدرس: 
خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
تلفن: 
03132240034