دکتر احمد رضائیان

متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان کاشانی ، کلینیک ویژه بیمارستان کاشانی
تلفن: 
03132370750

آدرس 2: 
فلکه شهدا، خيابان فروغی، چهارراه موسوی ، کلینیک ویژه امام موسی صدر
تلفن 2: 
03133386010