دکتر احمد مقاره عابد

دندان پزشک

آدرس: 
چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فردوسی - ساختمان حکیم
تلفن: 
03132222291