دکتر اعظم قهساره اردستانی

متخصص اطفال فوق تخصص نوزادان

آدرس: 
خیابان ابن سینا - کوچه سنبلستان- کلینیک ویژه بیمارستان امین
تلفن: 
03134455051

روزهای حضور در مطب: 
یکشنبه - سه شنبه