دکتر امید یقینی

فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان میرداماد ، تقاطع خیابان طیب ، ساختمان نگین ، طبقه دوم
تلفن: 
03132348373-03132348151