دکتر امیرعباس کارگشائی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
تلفن: 
03136201818

آدرس 2: 
خیابان توحید میانی - روبروی داروخانه منوچهری - ساختمان نگار ۲ - واحد ۱
تلفن 2: 
03136283485