دکتر امیر محمد آرمانیان

متخصص اطفال فوق تخصص نوزادان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان دانشگاه ، روبروی درب شمالی دانشگاه ، مجتمع پردیس 2 ، طبقه 1 ، واحد 215
تلفن: 
03136210008