دکتر ایرج نادی پور

دندان پزشک

آدرس: 
ابتدای خیابان بزرگمهر ، کوچه معراج ، ساختمان پزشکان
تلفن: 
03132672156