دکتر بهاره ورد

متخصص اطفال

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
بزرگراه امام خمینی ، کلینیک ویژه بیمارستان امام حسین
تلفن: 
03133861001