دکتر بهمن خیرخواهی

متخصص جراحی عمومی

آدرس: 
چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فردوسی - ساختمان فردوسی
تلفن: 
03132221425