دکتر بهمن رئیسی

متخصص چشم فلوشیپ شبکیه

آدرس: 
خیابان آمادگاه،مجتمع آژند،طبقه 3 اداری
تلفن: 
03132240903