دکتر بهنوش استکی

متخصص اطفال

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
فلكه شهدا ، خيابان فروغی ، چهار راه موسوی ، کلینیک ویژه امام موسی صدر
تلفن: 
03133386010-14