دکتر ترانه عطار

پزشک عمومی

آدرس: 
ابتدای خیابان بزرگمهر ، کوچه معراج ، ساختمان پزشکان
تلفن: 
03132663189