دکتر حامد زندی

متخصص اطفال فوق تخصص نوزادان

آدرس: 
بزرگراه امام خمینی ، کلینیک ویژه بیمارستان امام حسین
تلفن: 
031333861001