دکتر حسن موسوی شفتی

پزشک عمومی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه همکف
تلفن: 
03132240886