دکتر حسین صادقیان

متخصص چشم پزشکی

آدرس: 
چهارباغ بالا مجتمع پارك ورودي 4 طبقه 3 پلاك 586
تلفن: 
03136662588