دکتر حسین قضاوی

متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان کاشانی ، کلینیک ویژه بیمارستان کاشانی
تلفن: 
03132370750