دکتر حمیدرضا روح افزا

متخصص روان پزشکی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه همکف
تلفن: 
03132240830