دکتر حمید افقری

متخصص جراحی عمومی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه سپاهان ، مجتمع پزشکی سپاهان ، بلوک 4
تلفن: 
03132202093