دکتر حمید شمس الکتابی

متخصص قلب و عروق

آدرس: 
خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
تلفن: 
03132240084