دکتر حمید فشارکی

متخصص چشم پزشکی

آدرس: 
میدان آزادی (دروازه شیراز) ، مجتمع آزادی ، بلوک ۳
تلفن: 
03136628792