دکتر داریوش آسفی

متخصص جراحی عمومی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 12 ، مجتمع پزشکی گلدسته
تلفن: 
03132218884