دکتر راضیه ایرجی

متخصص پوست

آدرس: 
خیابان توحید میانی ، طبقه فوقانی پاسارگاد ، ساختمان نگار 1
تلفن: 
03136251939