دکتر رامین قاسمی

فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه دوم
تلفن: 
03132201688