دکتر رحیم تسلیمی

متخصص ارتوپدی

آدرس: 
خیابان شمس آبادی ، جنب بانک پاسارگاد ، مجتمع هزاره
تلفن: 
03132241500