دکتر زهره جوادی

متخصص جراحی عمومی

آدرس: 
خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
تلفن: 
03132207959