دکتر سحر وحدت

فوق تخصص بیماری های کلیه

آدرس: 
خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
تلفن: 
03132240140