دکتر سعید سهیلی پور

متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان دكترشریعتی-مقابل نیروی انتظامی
تلفن: 
03136276173