دکتر سمیه صادقی

فوق تخصص ریه

آدرس: 
کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
تلفن: 
03136201818

روزهای حضور در مطب: 
شنبه - دوشنبه