دکتر سوسن فقیه ایمانی

متخصص اطفال

آدرس: 
ابتدای خیابان بزرگمهر ، کوچه معراج ، ساختمان پزشکان
تلفن: 
03132648900 03132674903