دکتر سیدناصرالدین مصطفوی

فوق تخصص بیماری های عفونی اطفال

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان ابن سینا - کوچه سنبلستان- کلینیک ویژه بیمارستان امین
تلفن: 
03134455051