دکتر سید احمد امیری

متخصص جراحی عمومی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 19 ، مجتمع پزشکی تخصصی بهبود
تلفن: 
03132211404