دکتر سید سعدی توکلی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

آدرس: 
ابتدای خیابان بزرگمهر ، کوچه معراج ، ساختمان پزشکان
تلفن: 
03132674529