دکتر سید محمدرضا حکیمیان

متخصص جراحی عمومی فلوشیپ جراحی سرطان

آدرس: 
خیابان شیخ صدوق شمالی ابتدای خیابان شیخ مفید روبروی بیمه البرز ساختمان 27 کلینیک و آزمایشگاه پورسینای حکیم
تلفن: 
03136638216 - 03136641145