دکتر سید محمد حسن امامی

فوق تخصص گوارش

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان شیخ صدوق شمالی ابتدای خیابان شیخ مفید روبروی بیمه البرز ساختمان 27 کلینیک و آزمایشگاه پورسینای حکیم
تلفن: 
03136640213 - 03136640212