دکتر سید مهدی سنبلستان

متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

آدرس: 
خیابان شمس آبادی ، ساختمان MRI
تلفن: 
03132204123