دکتر شنتیا مصری نژاد

پزشک عمومی

آدرس: 
ابتدای خیابان شمس آبادی ، جنب بانک پاسارگاد ، مجتمع هزاره
تلفن: 
03132241646