دکتر عباس ساروخانی

فوق تخصص جراحی عروق

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
تلفن: 
03132240140