دکتر عبدالامیر عطاپور

فوق تخصص بیماری های کلیه

آدرس: 
خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید