دکتر عبدالمجید خیام باشی

متخصص چشم پزشکی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه سپاهان ، مجتمع پزشکی سپاهان ، بلوک 4
تلفن: 
03132202730